Conditiile de internare


Conditii de internare in cadrul Clinicii Medicale HIPOCRAT 2000CONDITII DE INTERNARE
Asistenta medicala în spitalul nostru se acorda înregim de:
a) spitalizare de zi.
Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:
a) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
b) tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul
este nedeplasabil sau necesita izolare.


DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE
A. PERSOANE ASIGURATE
1. bilet trimitere de la medicul de familie;
2. bilet de internare de la medicul specialist;
3. buletin de identitate;
4. adeverinta serviciu - pentru angajati;
5 camet de somaj - pentru someri;
6. cupon de pensie - pentru pensionari;
7. adeverinta elev sau student;
8. adeverinta primar - pentru cei cu ajutor social.


B. PERSOANE NEASIGURATE
1. bilet trimitere de la medicul de familie;
2. bilet de internare de la medicul specialist;
3. buletin de identitate;
4. certificat de atestare fiscala (cum ca nu au venit).
Situatii valide pentru intemare:
- Internari pentru confirmarea unui diagnostic care nu poate ii stabilit in ambulator
- Pacienti la care tratamentul nu poate fi efectuat in ambulator;
- Interventii chirurgicale care nu pot fi efectuate in ambulator;- Alte situatii bine justificate de catre medicul care face internarea
Pentru internarile de zi:
Pentru internarile de zi este obligatorie dovedirea calitatii de asigurat (unul din actele urmatoare):
- adeverinta de salariat
- cupon de pensie
- somaj
- dovada achitarii contributiei la CAS


Internarile de zi nu pot fi urgente (sunt internari pentru stabilire de diagnostic)
<< Inapoi